Mechnar de Woeste

mechnarHeer van de oorlog, verwoesting, Destructie maar ook van orde, moed en eer. Geloof voor krijgers, militairen, leiders. Strijdt tegen het misbruiken van magie, verbonden met de ridders van de Stier en de Leeuw. Zijn kleur is rood, zijn symbolen zijn het (tweehandige) zwaard, de zon, de vlam en de vuist.
Hij houdt Amn-Zorax en zijn wezens in de onderwereld. Hij wordt vaak voorgesteld als de gekroonde oppergod met de baard als symbool van van zijn woestheid en leiderschap. God van de verantwoorde woede.

De Heilige Tempelorde van Mechnar

De grootste en tevens ook de meest invloedrijke orde op Ked’Andir. Aan het hoofd van de Orde staat de Hoogste Paladijn van Mechnar, zijne doorluchtigheid Incencius XIII.
De Heilige Orde heeft twee vleugels, de eerste en belangrijkste is het Zwaard van Mechnar, die van de Paladijnen, zij zijn geordend en ingedeeld als een leger. Daarnaast bestaat de meer geestelijke tak, de Dienaren van het Heilige Vuur, Servites Ignis Sancta, oftewel de Vlam van Mechnar.
De Paladijnen houden zich vooral bezig met het najagen van ketterse culten en heksen, voornamelijk gelovigen in de Draak, misbruiken van magie, het bestrijden van ondoden en andere abominaties.
De geestelijken, de Dienaren, houden zich bezig met het uitdragen van het geloof en het louteren van zondaars en uiteraard het houden van Mechnar vieringen.

Gie en sult die Here Mechnar eren als eenen Vader, als eenen Heer, als den Hoogsten aller Goden
Gie en sult U en de uwen afkeren der schrikkelijke Wormen
Gie en sult den Eenheid en den Keizerin eren
Gie en sult den wet en den orde gehoorzamen
Gie en sult die Dienaren des Mechnars en Zijnen Paladijnen gehoorzamen en hulp bieden
Gie en sult Uwen voorvaderen eren en uw nageslacht verzorgen
Gie en sult Uwen levensgezel eren en verzorgen

Eert Mechnar
Mechnar sta U bij
Eert Mechnar
Mechnar behoede U
Eert Mechnar

Mechnar is de Hoogste