Monthly Archives juli 2017

Mana offer ritueel: hoe uit te spelen?

Bij een Mana offer ritueel zal de deelnemer de lever, het hart of de hersenen (naargelang de kleur van mana) consumeren van een overledene.  Zoals de regels vermelden kan men dit uiteraard slechts 1 maal per lijk doen en kan men niet meer mana krijgen dan het maximum aantal mana dat je personage heeft.  We gaan ons nu een beetje toespitsen over hoe dit uitgespeeld dient te worden, daar foutief gebruik van deze vaardigheid de balans (en het spelplezier van je medespelers) kan verstoren.
foto van Kevin Vast
Eerst en vooral zal uiteraard het gewenste orgaan verwijderd dienen te worden uit het lichaam van de overledene. Als je een hart wilt uitsnijden moet je beseffen dat dit orgaan zich goed beschermd bevindt achter het sterke borstbeen. Je zal dan zeker wat kracht mogen zetten om daar door te geraken...

Read More