Goden

Er zijn zes hoofdgoden die op Mythandir aanbeden worden sinds het begin van de Mensheid.
Sommige culturen en volken geven deze goden een verbasterde of andere naam, maar hun essentie blijft steeds dezelfde. Andere godsdiensten spitsen zich dan weer toe op een bepaald aspect van een godheid en aanzien dit aspect soms als een aparte godheid die soms wordt voorgesteld als een zoon of dochter van de hoofdgoden.
De goden komen voor in paren, steeds Man en Vrouw, elk paar heeft zijn manakleur.

Rood

Geel

Blauw