Rassen

Tijdens elke Ragnarok die Mythandir overspoelde gingen groepen mensen zich verschuilen voor de Ragnarok Horde.
Sommigen verscholen zich in de diepe wouden, terwijl anderen de diepe grotten van de bergen kozen, weer anderen gingen in de bossen onder de grond wonen.

Na elke Ragnarok werden sommige van die groepen beloond door de Goden. De woud bewoners kregen puntoren, waren over het algemeen lang van gestalte en noemden zich Elf, de bergbewoners werden door hun ondergronds leven blokkerig van bouw en waren doorgaans kleiner van gestalte en noemden zichzelf Dwerg, de bosbewoners die hadden doorgaans een kleiner gestalte en noemden zich hierdoor Halfling.

Na de eerste Ragnarok besloten een aantal groepen zich via de Stenen van Waan te verplaatsen naar andere continenten om nooit meer Ragnarok te moeten ervaren. Hierdoor zijn deze rassen zich volledig gaan ontwikkelen.

Doorheen de jaren zijn sommige rassen zich gaan vermengen wat geresulteerd heeft in o.a. de Half-Elfen en Half-Orken. Aan de andere kant zijn door die vermenging ook sommige rassen blijkbaar ook helemaal verdwenen, zoals de Dwergen waarvan er al millennia niets meer van is gehoord.

Net voor de laatste Ragnarok eindigde (in 0NR) vluchtten een aantal rassen naar andere continenten. Deze rassen voelde nog een grote binding met Mythandir, waardoor ze zo’n 1000 jaar Na Ragnarok weer naar Mythandir trokken.


Mythandir telt een aantal rassen die toegankelijk zijn voor spelers. Hieronder zal per ras een korte schets worden gegeven.

Meer informatie beschikbaar op aanvraag.

Mensen
Hier kunnen we eigenlijk heel kort zijn: mensen kom je overal tegen, uitgezonderd dan te Nanderyan, alhoewel het mogelijk zou zijn dat de Agar’Waen daar een aantal mensen slaven zouden kunnen hebben.

Geen beperking op aantal spelers van dit ras.

 

Elfen
Zo’n 1000 jaar na de Laatste Ragnarok kwamen de Elfen, die gevlucht waren naar Antuïlestyr, weer naar Mythandir. Decenia leefden ze in harmonie met het woud dat ze Nanderyan noemden. Maar daar kwam rond 1030NR verandering in, toen de Elfen Nanderyan moesten ontvluchten. De meesten hebben onderdak gevonden te Ornost. Maar er bevinden zich ook nog verborgen nederzettingen aan de rand van Nanderyan, vanwaar, vooral jongere, Elfen guerilla aanvallen uitvoeren op Agar’Waen.

Aangezien de poort naar Antuïlestyr zich in het hartje van Nanderyan bevindt, komen er langs die kant geen nieuwe Elfen toe te Mythandir.

Meestal gaan deze jonge, wilde Elfen naar Marksgraaf of Ked’Andir om nieuwe voorraden in te slaan en/of te bekomen van hun wondes. Maar lang blijven ze er niet. Ze willen maar één ding, en dat is Mordocar en zijn Agar’Waen in de pan hakken.

Ze kunnen heel emotioneel reageren, maar hun uitbarstingen zijn meestal van korte duur. Heden ten dage reageren ze heel instinctief. Mordocar heeft hen een dure les geleerd dat de tijd van lang nadenken voorbij is. Het moet snel gaan, er is geen tijd te verliezen.

Zie maar naar het Noorden, hoe dat ‘rustig nadenken’ heeft geleid tot een totale overrompeling van de demonen.
Maximaal 15 spelers van dit ras

 

Half-Elfen
Net zoals mensen kom je overal wel Half-Elfen tegen. Zij het wel dat Half-Elfen altijd in één zin worden genoemd met misdaad. Dit is meestal wel waar, alhoewel er ook wel eerlijke Half-Elfen bestaan.

De meeste Half-Elfen vind je uiteraard te Ked’Andir, alhoewel er tegenwoordig ook een groot deel naar Marksgraaf gevlucht zijn voor de corruptie en het geweld dat er heerst.

Tegenwoordig is er een interne oorlog bezig tussen de 3 grote Half-Elf families. Zo bestoken zowel de Barlito’s als de Lombardi’s de De Santo familie. Maar tot op heden zijn het de Barlito’s en Lombardi’s die de meeste verliezen tellen.

Blijkbaar is het buskruit een, schijnbaar, onuitputtelijke bron van kracht voor de De Santo familie.

Geen beperking op aantal spelers van dit ras.

 

Orken
Orken zijn er in 3 versies: huidskleurigen, groene en zwarte.

De groene Orken zijn de meest beschaafde Orken. Hen kan je te Marksgraaf wel tegenkomen in dorpen en steden. Volgens geruchten kwamen ze ook vanuit het Elfen continent. Maar door de jaren heen hebben ze ook meer contact opgezocht met hun anderskleurige verwanten.

Van de andere 2 orken soorten, is vooral geweten dat de Zwarte Orken het meest woest zijn. Op sommige plekken mogen deze Zwarte Orken zelfs steden niet betreden.

Maximaal 15 spelers van dit ras

 

Half-Orken
De onzalige vrucht van mensen en Orken. Meestal leven deze personen in afzondering. Je vindt de meeste Half-Orken te Kozakstan. Er zou een gerucht zijn dat er ooit een Half-Ork zal komen die alle Orken onder zijn vaandel zou verenigen. Hierdoor worden de meeste Half-Orken door Orken op zicht gedood.

Maximaal 5 spelers van dit ras

 

Goblins
Goblins kenmerken zich door hun spitse neus en puntige oren. Je vindt hen meestal in het gezelschap van hun Orken meesters. Hier en daar zijn er Goblin stammen die het zonder Orken kunnen stellen, maar meestal duurt dat niet lang. Want eens de Orken weet hebben van een ‘vrije’ Goblin stam gaan ze die snel inlijven in hun eigen clan.

Goblins zijn meestal de slimme slaven van de Orken. Ze accepteren hun functie bij de Orken en zullen maar heel zelden in opstand komen.

Maximaal 5 spelers van dit ras

 

Halflingen
Deze rustige levensgenieters woonden vroeger in de vallei tussen Nanderyan en Wolfsgarth. Maar door de onrust in beide gebieden zijn ze die regio ontvlucht en wonen ze nu ofwel in Marksgraaf of ten Zuiden van het Sterrenmeer.

Alhoewel ze nog steeds rustige levensgenieters zijn, kunnen ze heel heftig worden als de Demonen of de Agar’Waen ter sprake komen.

Maximaal 5 spelers van dit ras