Kuldar

Naam Stadstaat: Kuldar
Locatie in Mythandir: tussen Thrymheim en de Deemstervallei
Naam belangrijkste stad: Undurr
Rassen: Mens
Voornaamste aanbeden goden: Borconfax
Taal: Gemeenschapstaal
Monetair systeem: Muntsysteem

Een sterk en trots bergvolk dat uitblinkt in de smeed- en vechtkunsten. Hun uiterlijke kenmerken zijn zware baarden bij de mannen, vlechten bij de vrouwen en geruite patronen op hun kledij. De kilt is een traditioneel kledingstuk doch wordt enkel gedragen op officiële aangelegenheden zoals trouwerijen of in oorlogssituaties.

Hoofdstad was Undurr, deze vesting ligt in het precieze midden van hun berglanden en is half ingegraven in de dichte rotsbodem. Oneindige tunnels strekken zich uit naar beneden toe en het is ook daar dat de mijnen het meest opbrengen.
De bekendste stad voor vreemdelingen was onwaarschijnlijk Sorndar, gelegen aan de voet van de bergketen. In deze stad waren, kort voor de komst van de demonpoort te Wolfsgarth, vreemdelingen toegelaten, voornamelijk zij van Maer’Ulur, Nieuw-Kyosata en Marksgraaf. Inwoners van Ked’Andir en de meer noordelijke provincies worden argwanend bekeken, vermoedelijk een gevolg van de Raad van Mythandir en het verslag hierover uitgebracht door de afgezanten Borik Bakkebaard en Karnov Stormhamer die niet mals waren voor het Keizerrijk en Krimsin.
De Wolfgarth beschouwen zij als bondgenoten tegen de vervaarlijke Ogres, maar in de oorlog tussen de twee grootmachten konden zij totnogtoe weinig bijdragen, daar versterkingen nooit Wolfsburg bereikten maar vielen tegenover de veel sterkere macht van de Ogre-Mages. Vooral de Dagoris clan leed hierbij zware verliezen.

Een eeuwenoude legende die mondeling werd overgeleverd linkt dit volk aan de legendarische Dwergen die zouden geleefd hebben ten tijde van Ragnarok maar verdwenen in het Zuiverende Vuur van Mechnar dat ook Ragnarok vernietigde. Een voorliefde voor smeedkunst en sterke bieren kan alvast een hint zijn naar de waarheid achter dit gerucht.

De Kuldar hebben tevens een sterke traditie opgebouwd rond het Runekamp, origineel een traditie van de Trollen rondom en in het Duystergebergte. Hun versie is minder verweven met de mystiek der Trollen en het spel wordt gespeeld met een opgeblazen varkensblaas en twee gemarkeerde doelen. Er komt tijdens trainingen géén Runesteen of link met de Spiritwereld aan te pas. Tijdens de officiële tornooien blijken de Kuldar echter te duchten tegenstanders voor de meest getrainde Trollenteams. De belofte van een verloren Dwergenschat is dan ook een krachtige drijfveer.
Het sterkste Kuldar team, Undurr’s Phalanx, bezit momenteel drie Runestenen!

Het Heden

Tegenwoordig is het Kuldar land echter in handen van de Ogres die een verbond hebben gesloten met de Demonen.
De weinige Kuldar, die door de perikelen van het Tweede Era niet gevlucht waren, zijn naar Ornost, Nieuw-Kyosata of Marksgraaf gevlucht.

Anderen zwerven doorheen Mythandir, alwaar ze door hun ambachtskunsten genoeg fondsen verzamelen die ze naar hun familie zenden om hen alzo te steunen.

Als twee Kuldar elkaar tegenkomen, vloeit er veel bier en worden er steeds plannen gesmeed van hoe ze hun voorvaderlijk land terug kunnen innemen.