Kalida de Wijze

kalidaVrouwe gerechtigheid, godin van kennis, ervaring, ouderdom, uitvindingen, handel, diplomatie,wetenschap, Alchemie en schrijvers. Zij houdt de kroniek der tijden bij. Zij brouwde voor haar man Borconfax wijn en bier voor na zijn zware dagtaak: een ander aspect van haar is godin van feest en vrije dagen.
Ridders van de Weegschaal spreken recht in haar naam, en ridders van de Vissen gebruiken haar wijsheid om hun dranken te brouwen. Haar kleur is felgeel, en haar volgelingen herkent men aan de weegschaal, de uil of het geopende boek. Zonder oordeel wijst zij de jongere Medista op haar plichten jegens de mensen zodat deze uit de natuur hun levensmiddelen kunnen halen, en op haar huwelijkse plichten tegenover Amn-Zorax.

Ordo Alchimica Kalidae

De grootste orde van Kalida, aangevoerd door Mater Alchemica Bronwyna.
De orde vereert de godin als schepster van de Alchemie. In hun tempels brouwen zij allerlei drankjes en brouwsels.
In hun werk en speurtocht naar nieuwe verbindingen eren zij hun godin. Bijna alle priesters en priesteressen zijn volleerde brouwers en alchemisten.
Kwatongen beweren dat de Tempel tegen betaling zelfs giffen levert aan het beruchte Moordenaarsgilde, doch nog nooit werden deze geruchten bevestigt.

Het Gele Gilde

Het machtige Gilde der Runemagiërs en Alchemisten met een machtsbasis in Da’Roir en filialen verdeeld over gans Mythandir én Ked’Ari. Er zijn tevens geruchten dat contracten in de maak zijn voor uitbreiding naar Kyosata (het continent).
Lidmaatschap is een ernstige aangelegenheid waar de vragende partij eerst zichzelf dient te bewijzen (meestal aan de hand van proeven opgelegd door de gildemeesters) alvorens hij of zij deel kan uitmaken van het machtige gilde. De voordelen die het Gele Gilde biedt maken deze moeizame aanwerving echter méér dan de moeite waard!

Pecunia nostra Kalida est