Goden bij Kozakken en de Orken

ASPECTEN VAN DE GODEN IN KOZAKSTAN

 • BORKON: De God Borkon vormt het geloofsbeeld van de Kozakken. Hij is een gespierde man met snor en/of baard. Borkon is de creator van alles. Het was ook hij die zijn priesters het geheime recept van Wodka,de enige echte godendrank, heeft toevertrouwd. Hij wordt soms vergist, door westerlingen, voor hun heidense God Borconfax. Als het bliksemt, wil dat zeggen dat Borkon aan het werk is, dat hij creëert.  (Borconfax)
 • URSUS: Ursus is de grote beer die de jacht symboliseert. Uitzonderlijk kan je hem tegenkomen in de besneeuwde wouden. Veelal wordt hij door heidenen vergeleken met hun God Mechnar. Als het sneeuwt, betekent dat dat Ursus dichtbij is, dit voorspelt een zeer uitdagende jacht. Groot wild is op komst! (Mechnar)
 • BABA YAGA: Baba Yaga is de mensen etende Godin. Haar mond zou zich uitstrekken van de aarde tot de poort van Goulag, de hel. Ze woonde in een huis dat op kippenpoten stond, achter een omheining van menselijke beenderen. Ze verplaatste zich vliegend in een ijzeren ketel. Te vergelijken met de Heidense Godin Medista. Baba Yaga wordt vooral aanbeden door Kurgan en Krimsin. Kozakken die Baba Yaga aanhangen worden vaak verstoten of opgejaagd. (Medista)
 • KALINKA: Deze nieuwe vrouw van Borkon is gekend als Kalinka en staat voor de eeuwige wijsheid en beredenering. Te vergelijken met de heidense godin Kalida
 • KOSCHEI: regeert over de doden en de ondoden in een paleis gemaakt van beenderen.  Koschei wordt voorgesteld als een geraamte of als een oer-lelijke magere man.   Eerder gevreesd dan aanbeden, Koschei is een godheid wiens geestelijken in een onderlinge vete verstrengeld zijn.  “The Brotherhood of the Egg” is ervan overtuigd dat Baba Yaga het ei van Koschei gestolen heeft en zo de god van de dood in haar macht heeft.   Een kleiner deel is er echter van overtuigd dat dit niet waar is en Koschei en Baba Yaga elkaars minnaars zijn.  Deze laatste groep wordt als ketterij beschouwd. (Amn-Zorax)
 • MASHA: Volgens de overlevering was Masha ooit een normale sterveling die op een dag een ontmoeting had met een beer.  De grote beer zijn lichaam zat vol sporen van bijtwonden en brandwonden en was op sterven na dood.  Het meisje toonde mededogen met de beer en verzorgde hem zo goed als ze kon.  Toen de beer genezen was maakte hij kenbaar dat hij de beergod Ursus was en beide werden geliefden. Masha wordt vooral aanroepen door zieken, gewonden en zij die hulp nodig hebben. (Bruon)

ASPECTEN VAN DE GODEN IN DE ZWARTE STEPPE

 • Turu ofte de vuurgod  staat  gekend als een groot krijgsman die de hemeldraak in een titanenstrijd heeft verslagen en diens vuur gestolen heeft. Hij wordt voorgesteld als een enorme gespierde orc met een gitzwarte huid. Zijn ogen zijn dof groen en gigantische slagtanden komen uit beide zijden van zijn mond.  Turu staat niet alleen voor strijd en verwoesting maar ook voor moed en orde. Lange tijd was Turu de meest geprezen godheid van de Zwarte Orcen maar verloor aanzien ten voordele van de verderfelijke bloedgod. Langzaam maar zeker begint Turu terug meer en meer aanzien te krijgen bij de Zwarte Orcen. (Mechnar)
 • Luthic is de godin van de vruchtbaarheid, genezing, vrouwen en onderdanigheid.  Ze belichaamt het vrouwelijke ideaal binnen de orcse cultuur, onderdanig aan mannelijke orcen maar toch een belangrijke rol vervullend binnen de gemeenschap.  Ze is niet alleen de zuster van Turu maar tevens diens geliefde.  Ze wordt voorgesteld als een zwaarlijvige orcse vrouw met lange rode haren en een zwarte huidskleur. Vooral binnen de grenzen van Kozakstan geniet Luthic op veel aanzien de lokale bruine-steppe orcen.(Bruon)
 • Oghash is de godin van de wijsheid, ouderdom, kennis en verhalen. Volgens de overleveringen zouden haar drankjes de levensbedreigende verwondingen die Turu opliep na zijn overwinning op de hemeldraak genezen hebben.  Ze wordt voorgesteld als een gebukt lopende, graatmagere  bruinhuidige orcse vrouw van zeer hoge leeftijd.  Ze is tevens de vrouw van Numhug (kalida)
 • Numhug  ofte de smid  staat voor volharding, doorzetten en uithouding. Het zou Numhug geweest zijn die de gigantisch bijl uit obsidiaan gesmeden zou hebben waarmee Turu de Hemeldraak doorkliefde. Als dank voor bewezen diensten kreeg Numhug het recht om een vrouw te kiezen.  Tot verbazing van velen verkoos hij Oghash tot vrouw te nemen, die met haar verhalen zijn hart had verovert. Numhug wordt voorgesteld als een gespierde zwarthuidige orc met zwaar behaarde borst en enorme spieren.  Hij is steeds in het bezit van zijn gigantische hamer waarmee hij in zijn smidse vele meesterwerken vervaardigt. (Borconfax)
 • Yazgash de ontembare wordt vooral aanbeden door de bruine steppe orcen maar vindt veel minder gehoor bij de Zwarte Orcen.   Ze staat symbool voor de vrijheid, de natuur en de geestenwereld. Haar woede kan de aarde laten schudden, ze bepaalt eb en vloed en of er al dan niet regen uit de lucht zal vallen.  Yazgash is tevens (niet uit vrije wil) de vrouw van de Yurtrus bij wie ze tijdens de herfst en wintermaanden logeert. Ze wordt voorgesteld als een groenhuidige orc wiens huid als schors is en wiens bloed bestaat als hars. (Medista)
 • Yurtrus , de heer der maden,  de verstotene. De heer van Ziekte en Dood en tevens de schepper van het orcenras. Moord, gif, vergetelheid en het duistere zijn domein. Yurtrus wordt zowel aanbeden als gevreesd. Yurtrus is de jaloerse jongere broer van Turu die niet alleen Yazgash zonder toestemming tegen haar zin ontvoerde en huwde en wiens sadistische heerschappij niet alleen de mensheid maar ook zijn eigen kinderen, de orcs, teisterden.   Na een titanenstrijd tussen Turu en Yurtrus werd Yurtrus verbannen naar the gray waste,  de onderwereld. Yurtrus wordt voorgesteld als een spierwitte orc met felrode ogen wiens lichaam aangevreten is van de maden. (Amn-Zorax)
 • Malphas ook wel gekend als de bloedgod is een belangrijke godheid binnen de gemeenschap der Zwarte Orcen. Toen hij meer dan een eeuw geleden zich voor het eerst manifesteerde en de Zwarte Orcs meer macht en rijkdom beloofde dan dat Turu hen kon bieden, besloten velen hem te volgen. Malphas is een megalomaan die  bloedoffers eist en zijn volgelingen aanzet tot ontelbare wreedheden en kannibalisme.  Onder zijn bewind is er geen plaats voor zwakkelingen en worden de sterksten constant getest zodat de meest capabele persoon als koning fungeert. Malphas haat Turu en diens volgelingen. Malphas wordt voorgesteld als een gigantische orc met een huid zo rood als bloed. (Aspect: speciaal niet bekend)