Bruon de Genadige

bruonDe Vrouwe van de Genezing, de heelkunde en de bescherming, maar ook genade, zelfopoffering en geduld. Ridders van de Waterman en de Tweelingen hangen haar geloofsleer fervent aan. Symbolen: feniks, waterkruik, twee geopende handen, schild en speer. Zij die het geloof van Bruon verspreiden dragen vaak witte of lichtroze vlaggen, wimpels en gewaden. Ook zij beschermt tegen de verschrikkingen van Amn-Zorax, en dan vooral de levens-lozen of ondoden. Velen danken Bruon voor haar bescherming tijdens Ragnarok.
Godin van trouw, liefde, huwelijk en gezin.

De Palm van Bruon

De belangrijkste orde van Bruon, met aan het hoofd de Sorora Superia, Mathilda Canoli.
Hun invloed in het rijk wordt vaak onderschat, maar via de Hoogste Paladijn, Ricardo Beneficacio, kunnen ze heel wat raadgevingen aan de Keizerin doorgeven. Daarom is de Palm één van de meest belangrijke Ordes op Ked’Andir hoewel zij heel wat kleiner is dan de meeste andere geloofsgemeenschappen.
Toch is het meestal zo dat in de Tempels waar men Mechnar aanbidt ook plaats wordt gemaakt voor Bruon, zij worden binnen het Rijk meestal aanbeden als man en vrouw, als onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zelfs in de imposante basiliek te Da’Roir staat een klein schrijn aan Bruon gewijd. Immers, waar zouden moedige krijgers staan als zij na het gevecht aan hun verwondingen bezwijken?
De Palm staat vooral in voor het verzorgen van zieken en gewonden, zij hebben overal hospitalen en gasthuizen.

Volgelingen zijn te herkennen aan de aanwezigheid van rode kleuren in hun gewaden, meestal een combinatie van rood en wit. Geneescentra zijn van ver te herkennen door middel van een geel-zwart kruis dat hun positie aanduidt. Hoewel deze kleuren op het eerste zicht weinig met Bruon vandoen hebben, is dit een eeuwenoud teken van genezing dat tot op heden in het collectief geheugen gegrift staat. Menig veteraan dankt zijn leven aan het zwart-gele kruis dat hem naar de levensreddende eerste hulppost leidde.

Volgelingen van Bruon de Genadige staan erom bekend alle geweld te schuwen. Indien een Bruon priester anderen leed bezorgd verliest hij of zij soms zelfs alle krachten door Bruon geschonken. Tijdens gevechten staan zij meestal aan de kant te wachten tot zij gewonden kunnen helpen.

Komt tot Mij, draag uw geloof in uw hart en Ik zal u helen