Borconfax de Arbeider

borconfaxSchepper der dingen, behoeder van boeren, werklui en ambachtslieden. Smid en Runenmagiër, bezieler van de gilden. Symbolen: sikkel, hamer, bijl, oranje of donkergeel zoals het koren. God van het dagelijks brood, arbeid, gebouwen en drijfveer van de Ridders van de Steenbok als smid en de Ram als behoeder van de mens achter de gewone soldaat. Volharding, doorzetten en uithouding zijn zijn kenmerken.

Het Gele Gilde

Het machtige Gilde der Runemagiërs en Alchemisten met een machtsbasis in Da’Roir en filialen verdeeld over gans Mythandir én Ked’Ari. Er zijn tevens geruchten dat contracten in de maak zijn voor uitbreiding naar Kyosata (het continent).
Lidmaatschap is een ernstige aangelegenheid waar de vragende partij eerst zichzelf dient te bewijzen (meestal aan de hand van proeven opgelegd door de gildemeesters) alvorens hij of zij deel kan uitmaken van het machtige gilde. De voordelen die het Gele Gilde biedt maken deze moeizame aanwerving echter méér dan de moeite waard!

Het Hoge Gilde der Smeden

Dit gilde is het belangrijkste van de kleinere ordes en wordt geleid door Alfred Mjolnar, Eerste Smid.
Alle smeden zijn lid van dit Gilde, anders mogen zij hun ambacht niet uitoefenen, daarnaast zijn sommige smeden priester of belijder van Borconfax.
Hun taak is het beschermen van hun ambacht, en het bij staan van de gewone werkman. Een echte priester van Borconfax staat, volgens het gilde, met zijn twee voeten in het leven, en werkt onder en samen met zijn gelovigen.

Smeed het ijzer, smeed de ploeg, en werk en zwoeg, zo en zo alleen eert gij Borconfax.