Amn-Zorax de Meedogenloze

amnzoraxHeerser van de Onderwereld, de nacht, de schaduw, gif, ziekten, moord, slaap, vergetelheid, het Duistere. Aanroepen door Duistermagiërs en rouwenden.
Begeleider van de zielen van de overledenen. Meester over de ondoden.
Priesters van de Goede Dood bestuderen het duistere en leiden de rites bij belangrijke begrafenissen. Zijn kleur is zwart, en zijn symbolen zijn de schedel, de hoorn, een open deur of poort, de dolk en zwarte kaarsen.

De Hoeders van Amn-Zorax

Onder leiding van de Sacerdos Maior aanbidt deze gemeenschap de zachte dood en het heengaan. Overal hebben zij gebedshuizen waar men afscheid kan nemen van overleden dierbaren, zij heiligen begraafplaatsen of voeren rituele verbrandingen uit. De Tempel is bezieler van de Dodencultus.

De Tempel van de Heilige Slaap in Da’Roir was het bolwerk van deze Orde, en herbergde vele geheimen in haar ondergrondse catacomben. Helaas werd de tempel tot de grond platgebrand tijdens zuiveringen van ketters, die de dualiteit van Amn en Zorax predikten, de zogeheten Oneiromancers. De gevestigde orde jaagt nog steeds op deze afscheuring binnen de Hoeders van Amn-Zorax.

Orde van de Goede Dood

De Orde gelooft in de zachtheid en de zegen van de Dood als een verlossing, een bevrijding uit het leven. Volgens de Orde is de dood een eeuwigdurende Slaap en Droom die volgt op het onrustige leven, ieder kent zijn tijd. Zij die tot Amn-Zorax geroepen worden zijn gezegend. Helaas kende de Orde recent een turbulente periode toen een kleine groep gelovigen zich uitte als Oneiromancers, met de gekende repercussies ten gevolge.
Aan het hoofd van de Orde staat de Confessor Mortus, Benedictus Amnius, de hoogste belijder, zijn volgelingen houden zich bezig met het begraven (Interritus) van de doden, met het troosten (Solemnia) van de nabestaanden en vooral ook met ten ruste leggen van de Onrustige Zielen (Inquieti). De Priesters kennen het geheim van het Doodsgebed, de riten die de doden begeleiden op hun Laatste Tocht… Zij zorgen ervoor dat de doden de levenden met rust laten.
De Orde kent vele aanhangers en haar tempels worden drukbezocht.

Ordo Mortus

Deze volgelingen van Amn-Zorax zijn radicaler in hun geloof, zij jagen op de Ondood en op hen die de Ondood veroorzaken, de Duistermagiërs of Necrarchen.
In hun driestheid nemen zij menig leven en daarom is het al gebeurd dat de Ordo buiten de wet werd geplaatst.
Aan het hoofd van de Ordo Mortus staat de Malleus Primus, Honorius Severinus, hij leidt zijn Ordo met vaste hand en vooral binnen de grenzen van de wettelijkheid.
Zijn Ordo is vooral actief in de buurt van het Duystergebergte ten zuiden van Marksgraaf waar de aanvaringen met levende doden nooit ophouden. De Ordo Mortus heeft connecties met de Ridderordes van de Kreeft en de Schorpioen.
De orde zou tevens banden hebben met een mysterieuze groep Duistermagiërs die zich de Dae’Gur’Din noemen en fanatiek mee de ondood bestrijden. Volgens hen behoort elke ziel naar Amn-Zorax te worden geleidt, en is de ondood slechts een affront voor de Heer der Doden. Zij zouden de ware kracht zijn geweest die tijdens de Tweede Knookoorlog het Cabal Macabre hielp verslaan, doch nergens zijn hiervan bewijzen terug te vinden.