Ragnarok

De jaren gingen voorbij en Ragnarok vernietigde het Gouden Rijk dat Ked’rahh zorgvuldig had opgebouwd. Hier en daar waren er nederzettingen die weerstand konden bieden, maar daar waar ooit de hoofdstad van Mythandir stond was nog slechts een verzonken moeras te bekennen. Veel van wat was ging verloren.
Na enige eeuwen leek Ragnarok eindelijk voorbij te zijn. Avonturiers begonnen het nieuwe Mythandir opnieuw te verkennen vanuit hun schuilplaatsen en ontdekten de waarheid over de moord op Ked’rahh. Ze kwamen oog in oog te staan met demonen, draken en de verraderlijke Moon Tribes die uiteindelijk een nieuwe Ragnarok teweeg brachten.

Toen Ragnarok weer in alle woestheid losbarstte kroonden Serafijnen van alle zes de goden te Gremelkerke een nieuwe Ked: Graaf Jean-Marie de Poignet werd gekroond tot Ked’Jean-Marie, de legendarische Keizer-Van-Eén-Dag.
Het toeval wil dat hij op die dag dezelfde pagina uit de Codex Tactica kreeg voorgeschoteld zoals de Raad van de Ked eeuwen geleden ook voorgeschoteld kreeg. Samen met zijn Raad besloot Ked’Jean-Marie om de kennis van de Codex Tactica te eerbiedigen en gaf zijn magiërs en priesters de opdracht om de verloren magie in werking te stellen…

Tijdens de finale slag begon de magie te werken; alle magiërs en priesters verdwenen in een pulserend kristal dat door de aanwezige Elarion de Blauwein veiligheid werd gebracht. De beschermers van de magiërs en priesters werden echter bijna tot de laatste man afgeslacht. Enigen konden aan de verwoestende kracht van de Ragnarok Horde ontsnappen. Ked’Jean-Marie en een aantal volgelingen slaagden erin om naar Ked’Ari te gaan via aanwezige Stenen van Waan, maar na een kort verblijf daar besloten ze toch terug te keren naar hun Mythandir alwaar we vermoeden dat ze heldhaftig sneuvelden terwijl ze de Ragnarok Horde te lijf gingen.

Visioenen vertelden ons dat de Ragnarok Horde Mythandir volledig begon te vernietigen. Een eeuw nadat de magie van de Codex Tactica was losgelaten begonnen ook de eerste Ragnarok monsters zwakker te worden. Het weinige natuurlijke leven dat nog op Mythandir restte stierf onherroepelijk uit. De magie van de Codex Tactica vernietigde ALLE leven op Mythandir. Alsof dat nog niet voldoende was liet Mechnar zijn verantwoorde woede los, een gigantische vuurzuil daalde neder, alles verschroeiend en vernietigend. Ragnarok was eindelijk finaal ten einde…

Mythandir op sterven na dood…