Gouden Tijd

Lang geleden was er een tijd die gekend stond als de Gouden Tijd. In dit era regeerde Keizer Ked’rahh de Grote over het continent Mythandir met de dame Cad’rina als zijn bruid. Aan het hoofd van zijn strijdmacht stond de Orde van de Zwarte Kraai wiens leider Baron de Grévan tevens een goede vriend was van Ked’rahh en diens raadsheer, Karaquas.
De Keizer bouwde een ongeëvenaard imperium op dat zich uitstrekte over het gehele continent en gekenmerkt werd door prachtige steden en een sterk uitgewerkte cultuur. Orcs en goblins vreesden de Mensheid en dierven amper haar grenzen te betreden. Welig tierde het geloof in Mythandir, de Witte Draak, en Haar kinderen, de Blauwigen. De magie die werd beoefend en onderwezen was van een niveau waarvan hedendaagse wijzen slechts durven te dromen of het bestaan hiervan zelfs betwijfelen.

De profeet Marcus de Beaucour kreeg echter een visioen dat het einde naderde voor Ked’rahh en dat met hem zijn Rijk zou instorten. Ked’rahh stuurde hierop zijn dochter Shand’Ked met een legioen soldaten over het water om op een veraf gelegen continent een nieuwe kolonie te stichten.

Enige maanden later werd Ked’rahh laffelijk vermoord door Karaquas die contacten onderhield met demonen, en er voor zorgde dat Baron de Grévan de schuld kreeg. Ran’Ked werd aangesteld als nieuwe Keizer en de Orde van de Zwarte Kraai (die samen met hun leider de Grévan spoorloos waren verdwenen) werd ontbonden en vervangen door de Orde van de Twaalfde Maan.

Ondertussen arriveerden Shand’Ked en haar gevolg, onwetend van de dood van Ked’rahh, op een onbekend continent. Hier stichtte ze Ked’Ari, wat in de Oude Taal letterlijk wil zeggen: Keizer’s Hoop (Ked = keizer, Ari = hoop).
Maar Ran’Ked heeft niet lang kunnen regeren, kort nadat hij de troon besteeg begon Ragnarok. De Raad van de Ked kwam samen, ze vergaderden dagenlang over één pagina die de magische Codex Tactica hen had getoond over een mogelijke oplossing maar die echter de dood zou betekenen van elk levend wezen. Alvorens ze tot een beslissing kwamen werden ze vernietigd door de verraderlijke Canitro. De Codex Tactica verdween in de nevelen der tijd. De Gouden Tijd was voorbij.

Ragnarok brak los…